Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken van het hoogste belang. Geen kwartier verloopt of hij keert terug. Hij heeft instructies ontvangen en „begrepen." Zijn gezicht straalt van levenslust en inwendige voldoening, want ook hem is iets medegedeeld, als blijk van het hoogste vertrouwen in zijn gewichtig persoon. Daarom is zijn eerste vraag naar den verwachten Hulstkampschen borrel. De mededeeling, waarbij Verkerker meende zich een air van gewicht te moeten geven, de Jingo daarentegen zich een arlekijnsrol opdrong, zou mij en ieder ander belanghebbend aandeelhouder bij de wetenschap ervan, hebben verpletterd. Eerst zes maanden later, nadat de Zuid-Afrikaansche dagbladen reeds lang te voren ruchtbaarheid hadden gegeven aan het feit, dat voor mij en Glazenkamp zorgvuldig verborgen werd gehouden, begreep ik den vollen ernst van een toestand, waarbij niets meer of minder op het spel stond dan het voortbestaan der Rhodeso-Neerlandica en een voorgenomen tweede tocht naar Transvaal plotseling werd verhaast.

De heer Franssen wordt inmiddels ontboden in het kabinet. Hij kwam terug, jolig als altijd.

Wat was er gaande, wat was er gebeurd? De gemachtigde in het Kafferland had geseind:

Delegeer borgtocht telegrafisch f 25000.— beslag op voorraad — Leuterboer gevangen — stilstand totaal.

De poppen waren aan dansen om een vuur, als bij den heksensabbath op den Bloksberg; een vuur, dat, als een gewrocht der duisternis, in het land der zwarten was aangestookt. De concurrentie, van nijd verbleekend — zoo heette het — over den voorspoed in zaken, het voortdurend welslagen der ondernemingen, door de Rhodeso-Neerlandica op het getouw gezet, had eene gelegenheid te baat genomen, om die toenemende welvaart te vernietigen

Sluiten