Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht hem door het brein, dat de dag van morgen zoo heel anders zal zijn.

— Halt! Eert den Koning van het feest! — gebiedt de heer Verkerker. —

Plechtige stilte.

— Heft aan het zegelied!

Op de tonen van het Wilhelmus begeleidt de vleugel de woorden van een anoniem poëet.

Solo.

Het „Welkom!" ruischt u tegen In 't fiere vaderland,

Na uw behaalde zege Aan 't Afrikaner strand.

Koor.

Op aller wegen bloeien I)e bloemen aan uw voet,

Ons aller harten gloeien Voor uwen heldenmoed.

Solo.

Gij hebt het pleit gewonnen,

In weerwil van den nijd!

Wat laster had verzonnen.

Moest wijken voor uw strijd.

Kook.

Nu siert het loof der glorie Uw edel heldenhoofd;

Nu juicht gij in victorie,

Met glans die niet verdooft.

— Hoera! Hoera! Hip! hip! hip! Hoera! De eerewijn geschonken! —kommandeert Verkerker.

Sluiten