Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer de thermometer van deze nederbuigende goedheid op het kookpunt geraakte, dan werden ordebewaarder en loopjongen handgemeen (altijd in gekheid wel te verstaan) en genoot men van eene soort sport, zoo ongemeen en allerzeldzaamst, waarbij het om niets minder ging dan een wedstrijd wie het meeste weerstandsvermogen bezat, de krasse grijsaard of de jongeling van ettelijke zomers.

Neen, Malslag was aan het kantoor der RhodesoNeerlandica geen nulletje voor het cijfer, in een tiendeelige breuk, als dit de plaats eener eenheid inneemt. Ook hij droeg een werkzaam aandeel bij in het loopend reinigingsproces, om sommige employés aan kant te zetten.

De heer Brandhout van Eschdoorn ving zijne werkzaamheden aan met al den ijver eens nieuwelings, die nooit te voren aan een handelsinstituut had gedebuteerd. Hij had het leven van zijn harde zijde leeren kennen en op de hoogste banken gezeten dezer school; hij wist wat hij wilde, en deinsde voor geen hinderpaal terug, onder welke gedaante deze zich ook mocht voordoen aan zijn verruimden blik. Flink onderlegd en toegerust met een benijdenswaarden voorraad veelweterij, waarvan de nevenvorm zich als betweterij vaak niet onbetuigd liet, was hij niet blind voor het feit, dat het hem, ondanks veelzijdige kennis, voor-alsnog aan handelsroutine ontbrak, het eenig terrein, waarop hij aan de Rhodeso-Neerlandica zich aanvankelijk minder thuis gevoelde. Maar hij wist deze leemte van lieverlede aan te vullen. De ten kantore vigeerende toestanden had hij met een oogopslag overzien. Met diplomatisch instinct begreep hij welk standpunt hij, met terzijdestelling van alle nevenoverweging, had in te nemen, in zijn persoonlijk belang: rekening houden met het overwicht van den Jingo; zooveel doenlijk, ten aanzien van diens tegenstander Karper, het neutraliteitsbeginsel huldigen quand

Sluiten