Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

valsche of ware, mits het: Calomniez toujours! il en restera quelque c/iose, volkomen kwam tot zijn recht.

— Mijnheer De Jingo, wat weet u van het gebeurde te vertellen?

— Dat zal waar zijn, en geen beetje ook — antwoordde deze, zich oprichtend in zijn volle lengte. — Ik word door meneer Karper naar iets gevraagd. Ik meen, hij verbeeldde zich, dat meneer Verkerker een fout had gemaakt in zijn Inkoopboek, en u weet, directeur, Karper houdt meer van vragen dan zelf onderzoeken, omdat gemakzucht bij hem bovenaan staat. Ik wijs hem aan, hoe hij de zaak heeft aan te pakken. Misschien heb ik dat wel een beetje hardhandig (!) uitgedrukt, maar dat is zoo mijn manier, ik wind er geen doekjes om en zeg maar net zooals ik het meen. Toen wordt meneer kwaad en scheldt me de huid vol. Meneer Verkerker verzoekt hem te zwijgen, dat verkoos meneer niet en hij liep weg, bij het heengaan zeggende: ik wil of ik kan met zoo'n vlegel als De Jingo niet werken. Maar dat is nog niet alles. Meneer Karper heeft de gewoonte om hier in Gravenoord maar alles te vertellen wat er voorvalt op kantoor. Zoo onderlaatst zegt ie maar rondweg, in een vijfcents kroeg, tegen den kastelein, daar ik bij sta: „Ik kan vandaag niet betalen, je moet het maar aan me te goed houen, want ze hebben m'n tractement van de verschenen maand nog niet uitbetaald," en wat er nog meer bijkwam zal ik maar zwijgen, maar het was kras, er bleef geen stuk van heel. Zoo ben ik er ook achter gekomen, want der ontgaat me niets, dat ie bij hem thuis ook alles aan de klok hangt wat hier gebeurt. Daarvan weet z'n dienstmeid mee te praten. Kooikaas, de schoenmaker uit Waalwijk, die ook bijbels koopt van de maatschappij en voor ons geëmploieerden schoenen maakt, was door de dienstmeid van meneer Karper gewaarschuwd, dat Franssen

Sluiten