Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beteren en te zorgen, dat de heeren ongestoord hun werk kunnen verrichten, begrijpt u?

— Ik begrijp hier alles, behalve het werk, dat mij wordt opgedragen, en dit zeg ik ü, om te voorkomen dat u het mij zegt.

— Meneer de directeur — vangt I)e Jingo aan — ik moet nog opmerken, dat meneer Karper er altijd tegen pruttelt, als hij met het dragen van pakketten naar het Postkantoor wordt belast. Ik geef hem die, als een gunst nog wel, en hij vraagt er zelfs om, als hij begrijpt dan niet meer te behoeven terug te komen op 't kantoor.

— Mijne Heeren, ik ben thans genoegzaam ingelicht omtrent de gedragingen van meneer Karper — antwoordt de voorzitter — ik stel voor de zitting te sluiten. Is er onder u nog iemand, die iets te berde heeft te brengen?

— Als ik recht van spreken heb — zegt Jan Karper — dan stel ik u voor, den heer Jingo onder het oog te brengen, dat er aan de Rhodeso-Neeklandica nog iets anders te doen is dan onbehoorlijk zich uit te laten en anderen hinderlijk te zijn op de u bekende wijs, heer directeur. In Zola's La Terre komt voor een vieze boer, die —

— Meneer, ik sta te hoog, om mij met dergelijke nietigheden in te laten. U zult begrijpen dat ik heel iets anders heb te doen, en ik meen te weten, dat u in woorden vrijwel tegen meneer De Jingo is opgewassen.

— Ik dank u voor deze inlichting en neem er acte van, met beleefd verzoek den heer Verkerker strikte neutraliteit te willen voorschrijven, wanneer een uwer trawanten het goed vindt mij aan te valllen. Er wordt hier altijd zoo streng gehouden aan het beginsel van gelijkheid, onder de employé's, maar tot heden heb ik niet anders gezien dan dat ik de uitzondering ben op dien regel, als het op een paar treden afdalen onder die gelijkheid aankomt.

Sluiten