Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Jingo hier komen!

— Ik heb daar een prachtidee, Jingo!

— Zóó, die heb ik ook wel, meneer.... En ?

— We moeten verhuizen, 't bevalt me hier niet

langer, Jingo.

— Drommels ... dat zal voeten in den grond hebben, met onzen kolossalen inventaris; als er hier in 's Gravenoord maar een koopmanshuis is te vinden — oppert de Jingo.

— Gekheid, alles moet, alles kan, Jingo.

— Ja, alles kan, dat zeg ik Jan Karper iederen dag, maar ik geloof het daarom niet.

— Kom,... Jingo, je weet wat er hier voornamelijk hapert aan het huis, afgezien nog, dat mijn vrouw er niet in tiert. Je neemt eens een dag verlof en je kijkt eens goed rond, hier in de stad, maar een eerste stand, first class, begrepen ?

— Nu ja, maar dat kost ook eerste klas huur, lasten enz. enz.

— Daar zijn de... daar is de Rhodeso goed voor. Vooruit maar! Jingo, jij weet wel raad!

We zijn hier niet in Amsterdam of Rotterdam,

waar je keus hebt.

— Nu ja, ga jij maar eens zoeken, morgen aan den

dag.

Men zocht en vond een zoogenaamd Ileerenhuizinge, eerste klasse, totaal ongeschikt ter uitoefening van koopmansbedrijf, gelegen in eene wijk, die in Gravenoord imposanter klinkt dan de bocht van de Heerengracht in de Amstelstad. Een echte Langhouter is het ongenaakbaarste dier der tamme natuur, in onmogelijke voornaamheid. Maar de buurt onderscheidt zich tweeledig, in oorspronkelijke bewoners en indringelingen onzer moderne

Sluiten