Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vellen in handen kreeg, was van oordeel, dat — daargelaten de totale onbevoegdheid des bewerkers — het geheel in wetenschappelijk kleed diende gestoken en vooral meer uitgebreidheid aan het werk moest worden verleend.

Hier was dus ook het getij verloopen en werden de bakens natuurlijk verzet. Nu moest alles gelatiniseerd en breeder, heel geleerd, uitgewerkt. Het juridisch gezag van Jhr. mr. Brandhout van Eschdoorn, te voren reeds ingeroepen, werd nu geëxploiteerd, meer bepaald voor de practische kliniek of het Chirurgisch geheel. Deze veelzijdige pionier had, onder vele praktijken, in zijn aan ondervinding schatrijk jeugdig leven, ook zoowat aan eerste verband-heelkunde gedaan. Of diens medisch advies er schuld aan had, is mij tot heden niet recht duidelijk, maar levendig staat het me voor den geest, dat, zoowaar ik de waarheid liefheb bovenal, door den heer P. A. Hengelaar Junior aan Jan Karper hulde werd gebracht voor diens „uitnemende" vertolking van het pathologisch gedeelte de ziekteleer, en de rangschikking ervan in aard, oorzaken, verschijnselen en behandeling." Het was de eerste en eenigste lof, aan „dat groot mispunt" door den hoofdman — ik geloof werkelijk nog bij vergissing — toegezwaaid.

Voldoening over zijne bewerking en kompileering mocht de geëmployeerde-aandeelhouder niet smaken, al had hij het Afrikaansche boek van den Engelschen Aesculapius ook nog zoo vermeerderd met artikelen over Knokkelkoorts, Cholera, Berri-berri, Indische Spruw enz., uit den rijken schat der Bibliotheca regia geput, ten einde het werk tevens dienstbaar te maken voor de bewoners van onzen Aziatischen archipel, en het met een voorraad zijner Indische ervaring verrijkt. Blaam, afkeuring en kritiek van zijne bevoegde zijde was schering en inslag, een aanmoedigend woord stond niet in zijn woordenboek. Waar zou

Sluiten