Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken van eens anders lessenaar. De Jingo had bepaald in last hem, bij overtreding van het verbod, opmerkzaam te maken op het feit. Het heugt den aandeelhouder als het gebeurde van gisteren, dat hij, naar gewoonte, zijn toevlucht van de kasemat naar de pakkamer hebbende genomen, ten einde aan de geschraagde paktafel het daglicht voor zijn schrijfwerk te benutten, door den hoofdman, op diens barschen afsnauwenden toon, werd aangezegd, zijne plaats in het kantoor te hernemen, met de woorden: — Hier kan ik u niet hebben, meneer, uw plaats is binnen, begrijpt u?

Als Jan Karper ooit aan de Rhodeso iets goed heeft begrepen, dan was het dit gebod en verbod. Hij zat daar te dicht in de nabijheid van Hengelaars ontsluitbaar matglas, en a bon entendeur demi mot...

„Een gevaarlijk sujet, die Jan Karper!" — had de Jingo dikwerf gezegd. Misschien lag in die subjectieve meening eene waarheid verborgen.

Was de Rhodeso-Neerlandica een voortdurende nachtmerrie voor den aandeelhouder geëmploieerde, weder keerig was deze de steen des aanstoots voor de Hengelaars en hunnen Jingo. Het waarom en hoe is in de tweehonderd en zooveel bladzijden genoegzaam aangetoond, naar ik meen.

Eensluidend met zijn meesters dacht de Jingo er over, toen hij, tijdens eene ongesteldheid, welke Jan Karper noodzaakte zijne kamer te houden en hij volgens de bewering van den bully, zou geweigerd hebben vijfhonderd kruisbandadressen te schrijven, zijne gedachten openbaarde aan het slot van een brief aan Jan Karpers adres:

's Ghavenoord, 30 Augs 1899.

Langerhout 11-11 A.

Den Heer Jan Karper, te 's Gravenoord.

Ik hoop dan ook van harte dat u aan uw zoo

Sluiten