Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze even kundige en ervaren als welwillende rechts* geleerde raadsman, Mr. H. Louis Israëls, wat recht en billijkheid is. En, ten slotte, nadat wij ons tot de neder* landsche uitgevers individueel hebben gewend, verklaarden al verscheidenen geen principieele bezwaren te hebben tegen onze contracten. En om de principes is het hier te doen. Tot regeling van erkende rechten kan men verschillende wegen inslaan, die alle even goed kunnen zijn. Wij gaven maar een voorbeeld, een model, voor verandering vatbaar. Mits de idee behouden blijve !

Medeleden! Van uw eigen, van ieders individueele wilskracht en vasthoudendheid zal het afhangen of deze idee zal zegevieren. En uw Vereeniging zal u helpen !

HERMAN ROBBERS, Secretaris der Commissie voor het Uitgaafcontract.

Sluiten