Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. /• Niets van het werk mag worden afgedrukt dan na machtiging van den auteur, op de laatste proef schriftelijk gegeven, tenzij die machtiging, ook na inge* brekestelling, uitblijft zonder dat de auteur van wettige verhindering doet blijken.

De extrascorrectiekosten, in zooverre deze blijken rechtmatig door den drukker in rekening te zijn gebracht, komen uitsluitend ten laste van den auteur.

TOELICHTING: al. 1 Sommige auteurs zijn zeer slordig of nalatig. Zij houden proeven tijden lang onder zich, ten detrimente des uitgevers. Het is dus noodig, dat deze in staat gesteld worde zich te verdedigen door in=gcbreke= stelling, welke, blijkens art. 13, 2e lid, per aangeteekenden brief kan geschieden. Dit artikel sluit uit dat de uitgever achter den auteur om wijziging brengt in den tekst. Al. 2. Extra»correctie»kosten zijn, bij zuiver litterair werk, nimmer onvermijdelijk. De auteur is in staat in zijn copie, vóór hij die uit handen geeft, alles te veranderen wat nog veranderd dient te worden, en in dat geval zal de correctie enkel zetters* fouten betreffen en dus niet als extracorrectie aan te merken zijn. De meeste drukkers trouwens zijn gewoon heel wat tekstverandering als gewone correctie te beschouwen en zonder prijsverhooging toe te laten. Moet extracorrectie berekend worden - de uitgever is de man om dit te beoordeelen en ook om na te gaan of de berekende som niet te hoog is — dan dient de auteur haar te betalen. Acht de uitgever die extracorrectie in zijn belang geschied en wil hij de kosten geheel of gedeeltelijk dragen, dan is daartegen natuurlijk geen bezwaar.

Art. 8. De auteur ontvangt bij het verschijnen van

het werk gebonden en ingenaaide

gratissexemplaren, terwijl hij bovendien het recht heeft ten allen tijde meerdere exemplaren van den uitgever te

Sluiten