Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maerlant. Jacob van, (Uitg. Albert Verwey).

Navolging Christi. Over üe (Mattliijs Acket).

Reinaert I. (Van alle tijden, III).

Valk. Van der, Nederlandsche Letterkunde, I (Middeleeuwen.

Volksboeken. Nederlandsche, (E. J. Brill, Leiden).

1. Den droefliken strijt van Ronsevale.

2. Historie van den reus Gilias.

3. Een suverlijc exempel hoe dat Jesus een Soudaens-

dochter wech leide wt haren lande.

16<ie eeuw.

Kalff, Geschiedenis der Nederl. Letterk., III.

Noot. Leven en Werken van Jonker Jan van der, (Uitg. Albert Verwey).

17de eeuw.

Bakhuizen van den Brink. Vondel met Roskam en Rommelpot.

Brandt, liet leven van Vondel, (Uitg. Hoeksma). Bredero. Liederen, (Uitg. Verwey of Zw. Herdr.)

„ Sponmclie Brabander, (Uitg. Koopmam en l)e vooijs).

('ats. Spaens Heydinnetje, (Uitg. Zw. Herdr.).

„ Uit alle de werken van Jacob Oats, (Buitenrust Hettema).

Hooft. Gedichten, (Uitg. Alb. Verwey).

„ Warenar.

„ Granida, (Uitg. Zw. Herdr.).

„ en Huygens. Keur uit, (door Van Moerkerken). Kalff. Geschiedenis der Nederl. Letterk. IV.

„ Dichters van den ouden tijd.

„ Dichters der 17de eeuw, (Vondel, Cats, Huygens,

Hooft, Gamphuysen).

„ Literatuur en Tooneel, (Amsterdam, 17de eeuwi. Roemer Visscher—Peitama. (Uitg. Albert Verwey).

Sluiten