Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. B. Louise, Aleida Ploegers."

Butavm. Plukselblaadjes.

Berken, Tine van, Mijn roman.*

Boeka. Pah Troeno.

Bohn-Beets. Onze buurt.

Boonen. Van onzen tijd. (Bloemlezing).

Bosboom Toussaint. De Graaf van Devonshire. „ Het huis Lauernesse.

„ De Delftsche Wonderdokter.

„ Graaf Leycester in Nederland.

,, De vrouwen uit het Leycester sche

tijdvak.

Gideon Florensz.

„ Majoor Frans.

„ Prinses Orsini (Uitg. N. B. met herdruk

van: „Uit de dagen der jeugd van Mevr. Bosboom—Toussaint). Boudier-Bakker. Het beloofde land.

„ Kinderen.

„ Wat komen zal.

Brink, Ten, Jan Starter en zijn wijf.

Brusse. Boefje.

Een dierenkolonie in een groote stad. „ Het nachtlicht van de zee.

„ Landlooperij.

Canter. Een droomer ter haringvangst.

Carelsen. Xoordhollandsche Vertellingen.

Couperus. Elinc Vere.

„ Psyche.

Cremer. Overbetuwsche Novellen.

„ Novellen en vertellingen.

Doorman. Ohr., Haar hooglied.*

Duyl, Va», en Leopohl. Nederlandsclie scherts, humor en satire.

Ecrevisse. Bokkerijders. (Uit Limburg).

Eeden. Van, Ik kleine Johannes. I, II en III.

Frans Hals.

Sluiten