Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zuid-Nederland.

Beers. Van, Gedichten.

Buysse. In de natuur.

„ Sursum corda.

Clercq. René de, Gedichten.

Consciensce. De Leeuw van Vlaanderen. „ De Loteling.

„ Baas Ganzendonck.

„ De arme edelman.

Poster. Ch. de, Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak. Gezelle. Gitido, Bloemlezing (Nijland), met inleiding van Caesar Gezelle.

„ Van den kleenen Hertog. , ,,

f t'1*07/1

„ De doolaards in Egypte. \

Gezelle. Caesar. Uit het leven der dieren.

Langendonck. Van, Verzen.

Pol de Mont en De Cock. Vlaamsche vertelsels. Rodenbach. Albr., Bloemlezing uit zijn gedichten. (Nijland). Sabbe. De filosoof van 't Sashuis.

„ Aan 't Minnewater.

Rtreuvels. Bloemlezing uit zijn werken. (Nijland). „ Open Lucht.

„ Stille avonden.

„ Het uitzicht der dingen. „ De Vlaschaard.

„ Reinaert. (Prozabewerking, uitg. N. B.i Tony. Ernest Staas.

Verriest. Hugo, Twintig Vlaamsche koppen.

„ Voordrachten (over de Vlaamse Beweging).

Vlaamsche Oogst. Bloemlezing (Herckenrath).

Zuid-Afrika.

Brink. Melt., Afrikaansche gedichten.

Celliers. Die Vlakte en andere Gedigte.

Reitz. Sestig uitgezogte Afrikaanse gedigte.

Toïius. Bij die Monument. Verse.

Zuid-Aprïkaansche Historische Bibliotheek. (XIII delen).

Sluiten