Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Columbus. Chr., Die Reisen des Christof Columbus. Nach seinen eigenen Briefen und Berichten. Veröffentlicht von von Navarrete. In das Deutsche übertragen von Fr. Pr.

Delon. Ch., De geschiedenis van een dorp voor de Fransche Revolutie. Naar het Fransch. (De vertaling is van enkele aanteekeningen voorzien), „ Histoire d'un livre. (Geschiedenis van schrijfen drukkunst, bibliotheken en dergel).

, Naar het Duitsch. j (Gevangenisleven

Deutsch. L., Zestien jaar in Siberië. ( van een Russisch Viermaal ontvlucht. < politiek veroordeelde \ door hem zelf ver1 haald).

Doepler. F. und Ronisch W., Walhall, die Götterwelt deiGermanen.

Drijver. F. W., Mozaïek. Allerlei op 't gebied van geschiedenis, volkseigenaardigheden, taal, enz.

Fabius. A. N. J. en Biema E. van, Reizen en pleisteren.

Freytag. G., Bilder aus der deutsclien Vergangenheit.

Fruin. R., Tien jaren uit den 80-jarigen oorlog.

Gnjew. De Stormvogel der Revolutie. Naar het Duitsch. (De 22ste Januari 1905 te Petersburg door een ooggetuige).

Ter Gouw. J., De Gilden.

„ Amsterdamsche verhalen.

„ Oud-Holland; kijkjes in de oude schoolwereld;

de Nederlandsche keuken der 17de eeuw.

„ Kijkjes in de oude schoolwereld.

Grimm. Gebr., Sprookjes en Vertellingen. Naar het Duitsch. Uitg. Wereldbibliotheek.

Grube. A. W., Schetsen en Tafereelen uit de geschiedenis der Middeleeuwen. Naar het Duitsch.

Gunning. J. H., Bijbel voor kinderen en jongelieden.

Hartogh. Oranje en de Patriotten.

„ Uit de dagen der Patriotten.

Hettema en Telting, Bezoek aan een Nederlandsche stad in de 14® eeuw.

Sluiten