Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tulpen.

|. Geschiedenis.

Tot de oudste *

» Heffen^n-e

tü.-sfï ïïTf "<= ™u™,: het meest algemee"

wordt aangetroffen. ^ kruidkundige Matthias de

Reeds in 1581 scme® ,. bedoelde plant:

L'Obel in zijn werk ov 1 omstreken van Pad na

«'SjT.SfS achrüver van de Moem«»>toUen

#srta. »f trT„nic?.tu~ ïïffUS

die op onze thans nog e soorten of verscheiden-

toepasselijk is. • " t / namen, waarachter de heden noemt hij een 22-tal "^nvermeld. Uit die kleuren van ieder afzonderh.1 fchanö bij de tuip vooropsomming blijkt o. a k d waren ofschoon hier komende kleuren reeds ^'tegenwoordige zeer waarschijnlijk geen sp moeten denken aan de r^^^&ond gedrongen bizarren. bijbeen en éénkleuren of breeders. 1

Sluiten