Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met Duc van Tholl cramoisie. Aan deze verscheidenheid kende men in vroegere jaren groote waarde toe:

11°. Duc van Toll. goudbont. Ook aan deze heeft men voorheen groote waarde toegekend, zóó zelfs, dat men haar in 1856 met f 2.625 per regel betaalde:

12°. Duc van Tholl. oranje. niet te verwarren met de vroeger genoemde Duc d'Orange. Door have heldere oranjekleur, waarvan zij de eenige is onder de Duc van Thohverscheidenheden, wordt zij zeer gezocht:

13°. Duc van Tholl, rose, eene oude bekende welke nog altijd zeer gewild is. Van deze soort kennen wij nog eene rood gestreepte afwijking, bekend onder den naam Duc van Tholl, rusebont, welke echter uit een kweekei soogpunt weinig waarde bezit.

14°. Duc van Tholl. violet, die in den handel ook voorkomt onder den naam van enkele vroege tulp Minister Thorbecke;

15°. Duc van Tholl. vit, eene zeer oude algemeen bekende verscheidenheid;

16°. Duc van Tholl. wit maximus. uit zaad gewonnen door P. v. Leeuwen Chrz. , te Noordwijk. Door de firma C. Alkemade Az. te Noordwijk aangekocht, werd zij door deze in den handel gebracht. Door hare voortreffelijke hoedanigheden, om te worden vervroegd, wordt zij in den handel zeer gezocht;

17°. Dubbele Duc van Tholl, echt. vóór omstreeks 30 jaren bij K. Zaadnoordijk te Uitgeest ontstaan uit de gewone enkele Duc;

18°. Dubbele Duc van Tholl, rood. echt, ontstaan uit de voorgaande:

19". Dubbele Duc van Tholl. de oude algemeen bekende verscheidenheid;

20°. Dubbele Duc van Tholl. rood. verloopen uit de voorgaande :

21". Dubbele Duc van Tholl, rose, eene te Uitgeest uit zaad gewonnen verscheidenheid. Vóór omstreeks 25 jaren werd zij voor het eerst verkocht. Blijkbaar maakt zij geen opgang:

' 22°. Dubbele duc van Tholl, wit: deze is afkomstig uit hetzelfde zaaisel, waaraan wij Duc van Tholl, wit maximus te danken hebben, doch ze is eerst veel later dan deze in den handel gekomen. Zij vereenigt in zich echter ook de goede eigenschappen van hare tweelingzuster.

Sluiten