Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tulpen is te herkennen. Jenny werd in 1872 bij den verkoop van den boedel van den toenmaligen eigenaar C. Alkemade Az., als zaailing aangeboden en ontving bij die gelegenheid haren naam. De partij bleef bij den verkoop het eigendom der familie, welke haar sedert enkele jaren in den handel bracht. Onze Engelsche afnemers, welke, wat namen betreft, nog al eens gaarne pronken met de hunne, geven aan Jenny den naam van Mrs. Coope.

Kanarievogel, eene goede gele verscheidenheid van ouderen datum, welke als tulp voor den trek nog altijd zeer veel gevraagd wordt. Van deze variëteit zijn twee zoowel aan de bloem als aan de bol geheel te onderscheiden ondervariëteiten bekend. De eerste, welke verreweg het meeste voorkomt, is bekend als Kanarievogel echt. De langwerpige bol van deze is vooral kenbaar, doordat een gedeelte van den bloemstengel aan den voet van den bol bij het schoonmaken vast blijft zitten. De andere soort, bekend onder den naam van Kanarievogel prinsenbol, komt niet zoo veelvuldig voor en wordt ook niet bij groote partijen gekweekt. Wat echter de bloemen betreft, is deze van betere hoedanigheid dan die van de eerstgenoemde.

Keizerskroon; deze bekende verscheidenheid neemt eene eerste plaats in onder de gevraagde handelssoorten. Zoowel voor perktulp als om te gebruiken voor de broeierij, wordt Keizerskroon veel gevraagd. Zij vormt een forsche plant en, daar de bloem op een vrij langen stevigen stengel staat, steekt Keizerskroon hare bloemen boven die harer zusters uit. Zij komt in sommige deelen van het bloembollendistrict voor onder den naam van Grand duc.

King of the Yelloivs. een gele variëteit, van uitstekende hoedanigheid, welke eerst de laatste jaren meer op den voorgrond is getreden. Zij is eene tulp, welke op het veld niet den indruk maakt van eene beste tulp; gebroeid echter behoort zij tot de beste van alle gele variëteiten. Zij behoort tot de k'eine bollenmakers en is daardoor voor de kweekers eene gewilde verscheidenheid.

Koningin der Nederlanden, deze nieuwe rösekleurige tulp, welke door de firma M. van Waveren & Zonen te Hillegom in den handel is gebracht, is eene verscheidenheid van groote waarde, vooral voor de broeierij. Haar zachte rösekleurige bloemen trekken zeer terecht ieders aandacht. Daarenboven kweekt deze tulp uitmuntend

Sluiten