Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zal zij vermoedelijk een eerste plaats ondev de handelssoorten innemen. ,

La Reine, is wel de hoofdsoort van de thans in cultuur zijnde, zij wordt in elk land gevraagd en gebruikt en wordt bij groote hoeveelheden gekweekt, zoodat zij by groote quantiteiten kan worden aangeboden. Zij leent zich uitstekend, om te worden vervroegd, en heeft voor de bloemschikking groote waarde. Ook als perktulp heeft zr, goede verdiensten. Niettegenstaande de prijs van La Reine niet hoog is. blijft haar teelt voor de kweekers eene voordeelige. Zij kweekt n.l. uitstekend en_ behoort tot de sterkste der enkele vroege tulpen. Uit haar zijn verloopen: 1°. eene zuivere witte La Reine, welke in den handel den naam draagt van Albion; 2". eene donkei röse verscheidenheid en waaraan nog geen naam gegeven is: 3°. eene zuiver gele variëteit van groote waarde en aan welke de naam gegeven is van Herman Schlegel. Het blijkt, dat deze laatste al de goede hoedanigheden van La Reine heeft behouden en daardooi ongetwijfeld eenmaal eene eerste plaats zal innemen in de rij der hoofdsoorten van onzen tulpenhandel.

La Précieuse, eender voornaamste tulpen, welke tegenwoordig in groote hoeveelheden gekweekt wordt. Het is eene variëteit, welke zoowel voor perkbeplanting als \ooi broeierij uitmuntende eigenschappen bezit. Zij behoort tot diegene, wélke zeer sterk kweeken. Lit La Precieuse zijn verloopen: 1°. eene gestreepte verscheidenheid, bekend onder den naam van La Précieuse fijn, en 2°. eene geelbonte variëteit, bekend onder den naam van Cottage Boy. Blijkbaar wordt aan deze beide geen groote waarde gehecht.' althans in groote partijen worden zij niet gegekweekt. La Précieuse komt in den Engelschen en Amerikaanschen handel voor onder den naam van Cottage

Maid. , ...

Le Matelas is eene der nieuwste onder de rosekleurige soorten. Zij kwam omstreeks 1870 in den handel. Al de goede eigenschappen, welke men aan tulpen kan en mag stellen, vindt men vrijwel in haar vereenigd. Mooi donkerröse, buitengewoon vroeg, leent zij zich bij uitstelvoor vroegbroeierij, zoo zelfs, dat zij zondei eenig bezwaai tegelijk met de Duc van Tholl-variëteiten in bloei kan zijn. Ook voor perkbeplanting is Le Matelas uitstekend

Sluiten