Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lucretia, eene donkere röse tulp, welke in 1871 in den handel kwam en door P. van Leeuwen Chrz. uit zaad werd gewonnen. Vooral wegens hare opvallende kleur wordt ze veel gevraagd, niettegenstaande zij, wat goede eigenschappen betreft, voor verschillende andere rösekleurigen de vlag moet strijken.

Murillo is de meest bekende van alle dubbele tulpen, waarvan groote partijen worden gekweekt en gevraagd, omdat zij aan alle eischen voldoet. Als dankbare broeitulp wordt zij vooral daarom bij massa's in het buitenland gebruikt. Hare zachte rösekleur wordt door geen enkele dubbele tulp overtroffen. Zij maakt een fraai gevormden bol en kweekt bizonder sterk. Wij danken haar aan den heer W. Leembruggen te Lisse, die ook andere goede tulpen in den handel heeft gebracht. Murillo verloopt gemakkelijk. Uit haar zijn voortgekomen:

1°. "eene variëteit met dezelfde kleur, maar met roode spikkels overdekt. Men noemt deze Arlequin. Meer als bizonderheid dan wel om hare waarde verdient zij de aandacht;

2°. Murillo, zwavelgeel, waarschijnlijk te Lisse bij de firma Gebi's. Driehuizen verloopen, eene fraaie tulp, waaraan veel waarde wordt gehecht. Ze is in den hai lel bekend onder den naam van Théroos. Zij doet haar nat geen schande aan, wijl zij ons wel eenigszins aan deze groep van rozen doet denken;

8°. Murillo, donkergeel, verloopen bij den heer C. G. van der Hoef te Oegstgeest. Juist bij het gebrek aan zuivelgele dubbele tulpen worden beide variëteiten in den handel met ingenomenheid begroet. Ofschoon de voorraad van beide nog zeer gering is, zullen zij binnen betrekkelijk weinig jaren tot de hoofdsoorten onzer dubbeie tulpen behooren. Aan welke van beide gele de voorrang gegeven dient te worden, zullen eerst nadere proeven kunnen uitmaken. Bekend is het reeds, dat zij beide de goede hoedanigheden als broeitulp van de oorspronkelijke Murillo hebben behouden ;

4°. Murillo, zuivei- wit. Aan deze is nog geen naam gegeven. De goede eigenschappen van Murillo zijn ook bij deze behouden.

Naast deze laatste bestaat eene andere, welke men eveneens Murillo zuiver wit noemt. Ofschoon er wel

Sluiten