Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUWEN

DIE DEN V RECHTEN WEG VERLOREN.V

:: Ervaringen opgedaan, gedurende mijne

vijfjarige werkzaamheid als politie-assis-

tente te Stuttgart :: ::

:: :: :: door :: :: ::

Zuster HENRIETTE ARENDT.

Eene belangrijke bijdrage tot kennis der prostitutie, hare gevolgen en hare bestrijding ::

Prijs f 1,25 's-Gravenhage, W. OVERVOORDE Jr.

Verkrijgbaar in de Boekhandel en tegen postwissel van den Uitgever W. OVERVOORDE Jr. te Scheveningen. •. .

Sluiten