Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam kent men dat euvel. Reeds in 1874 werd een onderzoek ingesteld naar de kelderwoningen, toen 4985 in getal. Alleen op de „eilanden" — Kattenburg, Oostenburgen Wittenburg en omliggende buurten — werden 368 kelders bewoond door 1628 menschen. Zestig procent der onderzochte kelders werden door de gezondheidscommissie afgekeurd. In duizend kelders was het voor een volwassene onmogelijk om er rechtop te staan.

Uit het gemeenteverslag van achtentwintig jaar later bleek dat van de in 1874 afgekeurde 3650 kelders het grootste gedeelte nog in gebruik was. Dat het gemeentebestuur ze handhaafde was onverantwoordelijk. Dacht het er niet aan, dat in een periode, toen het sterftecijfer der kinderen beneden tien jaar 46.9 PCt. vormde van het totaal aantal overledenen, dit voor de kelderbewoner 54.7 PCt. aanwees?

Na de publicatie van bedoeld gemeenteverslag kwam de Rijks-woningwet. . .

Wij gingen het huis in. De deurlooze ingang naar de trap was zóó laag, dat we

Sluiten