Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam voor niemendal op T a 1 m et o u r e ') in de Plantage. Verscheidene jaren ging alles goed. Totdat de s j 1 em ielighei d 2) kwam zoo namekaar. De onërwetsche menschen gaan weg, en een nieuw geslacht komt, dat doet t sdooke op zijn manier. Ze geven niet, maar gaan in vereenigings, die onderzoeken net zoolang totdat je precies gekrepeerd bent als ze met de eerste paar ehalles3) kommen. En dan doen ze aan an polletiek, die de arremoe uit de were'd wil helpen, maar ondertusschen bennen de arme lui de wereld uit van de honger. En ze krijgen kei we4) en kennen die klantjes van de ouëlui niet meer. Afijn meneer, u weet dat alles wel, modern heet dat, maar geef mij de ouë tijd maar terug, met de Lehren's en de Rubensen. Wil u wel gelooven, dat Beertje Rubens, zeicher Sadek 1 ewrooche5; voor zich alleen meer goeds gedaan het op één dag, dan al die genootschappen en vereenigings bij mekaar in 'n heele maand. En ze hebben niet alleen ge-

1) Bijzondere sohool voor lager onderwijs. 2) Tegenspoed.

3) Brooden. 4) Trots. 5) Hot aandenken der recht¬

vaardigen Bij ten zegen.

Sluiten