Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, an 'n pernoosse hebben ze je geholpen! Anne sj peisnach aven(1') stond z'n gang vol straatsochrum2),diekregen geld te leen, zonder pandje en zonder reboessera3) om ervoor massematte4) in te slaan, en anne Vrijdagmiddag, 'n uur voor sjabbes, most je 't teruggeven, en dan kon je weer krijgen. Kom daar nou om! De ooren toeteren ze je vol, dat je moet strijden voor een betere toekomst. Och, maak 'n vuist as je geen hand heb! As je maag leeg is, dan loopt de toekomst niet verder dan tot aanstaande sjabbes — misschien hebben ze recht, misschien hebben ze onrecht — maar as 111e de een wat belooft voor andere week, en de andere helpt me voor vandaag, dan zeg ik blijt gezond tot de een en ik laat me helpen van de ander . . . Neemt 11 111e niet kwalijk, meneeren, ik zal u verder vertellen. Ik kreeg 't op m'n oogen. Ik heb me op Uilenburg laten behandelen in de kleniek van de kille onder de sjoel5) en goddank en godloof m'n gezicht is behouën, maar 't

1) Zaterdagavond 2) Kooplui 3) liente 4) Negotie

5) Kerk

Sluiten