Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het oudje kon niet meer. Zij was op..

De mal och') beloofde te zullen doen wat hij kon. En wij lieten iets achter, dat althans voldoende was om sjabbes te maken.

* *

*

Een meer dan gewone bedrijvigheid wijst er op dat de jodenbuurt zich voorbereid om „Prinzessin Sabbath", de bevrijdster voor vierentwintig uur uit het slavenjuk van knechtschap en vernedering, waardiglijk te ontvangen. Er wordt geboend, geschuurd, gevvasschen, vleesch wordt gehaald, de lange gekronkelde c hal les worden bezorgd, de fruitvrouw heeft geen handen genoeg om haar cliënteele van oups2) te voorzien, het sjabbes-pak wordt ,,uitgesehuierd" waarin vader straks in sjoel der koninging van één dag begroeten zal: ,,Kom, mijn vriend, der bruid tegemoet..."

In de krotten der armen is 't toch anders. Daar sappele ze op Vrijdag nog harder dan anders — zij moeten zorgen dat

1) Engel. 2) Ooft.

Sluiten