Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vanavend, in 't menuut van sjabbes, dan het ze cheen handen genoch en mot de heele misjpooche1) haar hellepe, tot Sjaakie, haar choosen2j, die schijveschuurder is, toe. Want 't is krimineneel, de klante komme allemaal op 't laatste menuut. En weet je waarom? Om datte ze niet eerder klaar biune ? Ben je rn esjokke3)! Omdatte 'n 't hartsousreisers 4) binne die wete datte we 't tegen de avond wolveler5) geve motte, want azzet fruit over sjabbes mot !egge blijve, dan bedierf meer as de helt... Zoo u i t c hesj p i ts 6) binne ze; de a n s t o u s j in ze!7)

Het ging niet gemakkelijk om voor Hijman van der Liede 'n baantje te vinden. De jongen was wel voor allerlei dingen te gebruiken, hij kon goed schrijven en rekenen, bijvoorbeeld, maar daarvoor kiezen de patroons toch liever iemand, die er half en half als meneer uitziet. En zijn langdurig verblijf in het rommelpakhuis van 'n handelaar in scheepsafbraak, en de omgang met

1) Familie. 2) Vrijer. 3) Dwaas 4) Pingelaars. 5) Goedkooper. 6) Uitgeslepen. 7) Een verwensching.

3

Sluiten