Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die nu uit de koopwaar opsteeg — 'n pienterder vischsoucher zou al bij het inslaan gemerkt hebben, dat de vischjes hun eerste frischheid hadden verloren en ze 'n geduchte reinigingskuur hebben doen ondergaan — was werkelijk van dien aard, dat de keurmeester zich genoodzaakt zag, de visch voor consumptie ongeschikt te verklaren.

— Och, m'n sj lem iel! zei Fokkie meewarig.

— Sjem jisjmereirie') wat moet ik nou beginne! jammerde Cheijem, terwijl de knecht van Fokkie met den door den keurmeester gerrequireerden politie-agent meeging om den voorraad te vernietigen. Want Cheijem was niet in staat 'n voet te verzetten.

— Wat nou ? De cente hoore van Liefdadigheid naar Vermogen. As ik ze niet teruggeef dan sta ik voor altijd bij ze in 'n slecht blaadje. En ik heb hun voorspraak zoo noodig om an 't baantje te komme, datte ze me beloofd hebbe ...

— Hoeveel hebbe ze an je voorgeschote ? vroeg Fokkie d'r man.

1) De hemel beware me.

Sluiten