Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd gezongen, het avondgebed onder de verdienstelijke leiding des oppervoorzangers verricht en de godsd. viering der plechtigheid was ten einde.

En zoo behoort de officieele installatie tot het verleden. Moge de bezetting van den opperrabinaatszetel in de beide ressorten Noord-Brabant en Limburg, het Nederl. Jodendom ten zegen zijn. Moge de medewerking die den Opperrabbijn in zoo ruime mate toegezegd is hem steeds verleend blijven, TOP Ou? D321? JP* "O en geve het Opperwezen den weleerw. heer Heertjes de kracht om in onverzwakte levenslust zijn hooge taak te volbrengen tot in lengte van dagen !

Sluiten