Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Schoenmakers ... zie rubriek Lederindustrie, enz. ... 66

Sigarenindustrie . . » » Tabak- en Sigarenindustrie 70

Slagers » » Slagers 69

Smeden » » Smeden en Koperslagers . 69

Sport » » Sport 69

Staatswetenschappen. » » Rechts- en Staatswetensch. 68

Steenindustrie ...» » Turf- en Steenindustrie. . 71

Stoffeerders. ...» » Beh.,Stoffeerders, Meubelm. 55

Studentenbladen . . » » Studentenbladen .... 70

Tabakindustrie. . . » » Tabak- en Sigarenindustrie 70

Telegraphie. ...» » Posterijen en Telegraphie. 68

Timmerlieden ...» » Timmerl.. Houthandelaren. 70

Tooneel » » Muziek en Tooneel ... 67

Tuinbouw . . . . » » Tuin- en Ooftbouw, enz. . 70

Turfindustrie ...» » Turf- en Steenindustrie . 71

Veeteelt » » Landbouw, enz 65

Verkeer » » Handel, Verkeer, enz. . . 63

Verzekeringswezen » » Verzekeringswezen ... 71

Visscherij » » Visscherij 71

Vloot » » Leger en Vloot .... 66

Vogelteelt . . » » Landbouw, enz 65

Wasscherij (chem.) . » » Chemische Wasscherijen . 71

Werktuigkunde . . » » Bouw- en Werktuigkunde. 58

Winkeliers . . . . » » Kruideniers en Winkeliers. 65

Woninggidsen ...» » Woning- en Betr.gidsen . 71

Ziekenverpleging . . » » Geneesk. en Ziekenverpl. 59

Zilversmeden ...» » Horlogemakers, enz. 64

Zuivelbereiding . . » » Landbouw, enz 65

Sluiten