Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE AANTAI.

en VERSCHIJNT.

regels en

NAAM VAN HET BLAD. j p

!

Prijs per

regel.

Kolombreedte.

Cts. i mM.

AMSTERDAMSCH NIEUWSBL.. Dag. i—6/o.6o 10 60

NOORDHOLLANDER .... W. en Zat 15 j ...

AMSTERDAMMER, WEEKBL. . Zat 20 j 55

Zie verder bladz. 84

EIGEN HAARD » , 20 | 45

PRINS Dond. ! 30 40

Zie verder bladz. 82

PREDIKBEURTENBLAD . . . Zat. 15 45

OFFICIEELE KERKLIJST . . . » 1—6» 1.20 20 50

NEDERL. FINANCIER .... Dag. 1—7 » 1.75 25 65

Zie verder bladz. 86

AMSTERD. EFFECTENBLAD . W. en Zat. i-io » 2.50 25 60

NIEUW ALG. EFFECTENBLAD. M. en Dond 25 80

FIN.WEEKBL. FONDSENHAND. W. en Zat 50

WEEKBL.V. INCOUR.FONDSEN Dinsd 25 65

VOS' WEK. UITLOTINGSCOUR. 1 X p. w. 1—5,1.25 25 62

Zie ve rder bladz. 92

WEEKBL. V/I). COMM.BANK. . Dinsd. ! 20 62

ONAFH. ISR. ORG. V. NEDERL. Vrijd. 1—5 > 0.7 5 15 60

CENTRAALBLAD VOOR ISR. . » 1—4» 0.50 ! 15 72

N. ISR. WEEKBLAD » 1—5 » 0.50 15 70

ONZE GRACHTEN Woensd 10 50

VONDEL i Zat. 10 55

MUIDERPOORT , j 5 55

AALSMEER.

MEERBODE W. en Zat. 1—6 » 0.60 10 65

NIEUWE MEERBODE . . . . » » 1—6» 0.60 10 65

NIEUWSBL. VOOR N.-AMSTEL » » 1-6» 0.60 10 65

REIZENDE NIEUWSBODE. . . Woensd. i-fi.0.60 no 65

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74-76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten