Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE

en VERSCHIJNT. AAN1

regels en

NAAM VAN HET BLAD.

Prijs.

Prijs per regel.

Kolombreedte.

APPINGEDAM.

APPINGEDAMMER COURANT. W. en Zat. I—5/0.30 5 75

ARKEL.

WEEKBLAD VOOR ARKEL t . Zat. 1— 5 * 0.25 5 55

ARNHEM.

NIEUWE ARNH. COURANT. . Dag. 1—4 » 0.60 12$ 55

Zie verder bladz. 89

ARNHEMSCHE COURANT . • » 20 70

ARNH. en GELD. NIEUWSBLAD » 1—6» 0.60 10 60

NIEUW ARNH. ADVERT.BLAD » 5 60

Elke volgende plaatsing 3

POST D. en Vr. 1—6*0.70 10 60

ARNHEMMER f W. en Zat. 1—5*0.40 8 65

ARNHEMSCH WEEKBLAD . . Zat 74 65

ARNHEMSCHE GIDS W. en Zat 3

ASPEREN.

ASPERENSCHE COURANT | . W. en Zat. 1—3*0.25 5 50

WEEKBLAD VOOR ASPERENf Zat. 1—5*0.25 5 55

ASSEN.

PROV.DR. en ASSER COURANT Dag. 1—3*0.50 10 7 o

ADVERTENTIEBLAD . . . . W. en Zat. 1—5*0.25 5 70

GRATIS ADVERTENTIEBLAD . W. en Zat. i—5 » 0.20 3 70

AXEL.

AXELSCHE COURANT

1 i

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

k

Sluiten