Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS VAN UITGAVE Minimum

en VERSCHIJNT. AANTAL

NAAM VAN HET BLAD. REGELS EN

Prijs.

Prijs per j regel.

Kolom- j

breedte.

HELLE V OETSLUIS.

Cts. mM.

HELLEVOETSLUISCHE COUR. W. en Zat. i—6f 0.50 5 75

HELMOND.

ZUID-WILLEMSVAART. . . . W. en Zat. 1—5*0.50 10 65

NIEUWS VAN DE WEEK . . . , » * 1-5,0.50 10 60

ALG. ADV.BLAD V. HELM. en O. Zat. I—7*0.30 3 ...

HENGELO.

DAGBLAD VOOR TWENTE f . Dag 10 50

NIEUWE HENGEL. COURANT. Zat. 4 70

HENGELOO'S ADVERT.BLAD . , 1—5*0.20 4 55

TWENTHE Maand 4 70

KANTON GOOR D. en Z 5

STADT EN AMBT DELDEN. . Zat 4 ...

'sHERTOGENBOSCH.

PR. N.-BR. en s HERTOG. CRT. Dag. i—6 » 1.00 15 60

Zie verder bladz. 102

NOORDBRABANTER , i —6»i.oo 15 65

RECLAME » e 55

KATH. ILLUSTRATIE .... Adv. o. d. 14 d 30 45

KATH. SOC. WEEKBLAD. . . Zat 15 45

HUISGEZIN D., D. en Z. 1—6 » 0.80 10 45

HERWIJNEN.

HERWIJNER f W. en Zat. 1—3*0.25 5 50

NIEUWE HERWIJNERf. . . . Zat. 1 — 5*0.25 5 55

1—3 * 0.25 1 — 5 * 0.25

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten