Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE j aantal

EN VERSCHIJNT.

| rkgels en

NAAM VAN HET BLAD. j pRys

Prijs per regel.

Kolombreedte. ;

ROERMOND. : jeu. mM.

NIEUWE KOERIER D„ D. en Z. 1—5 / 0.30 6 65

Zie verder bladz. /07

MAAS-EN ROERBODE. . . . M., W. en Z. 1—5 » 0.30 6 j 65 CENTRAL-LIMB. COURANT . Dinsd. en Vr. 4 ! 65

ROTTERDAM.

NIEUWE ROTTERD. COUR. . Dag. 2 X 1—6» 1.90 30 65

IDEM ZONDAGSNUMMER 1-6 » 2.20 35 65

ROTTERD. NIEUWSBLAD . . Dag j 20 45

MAASBODE » 1 — 6» 1.30 ! 20 j 60

NEDERLANDER » i 1—5 » I.OO ] 20 j 55

Zie verder bladz. 10S

DAGBLAD V. ROTTERDAM. . » 1—5 » 0.50 10 . . .

ROTTERDAMMERTJE .... W. en Zat j 7^ 55

KLEINE COUR. V. ROTTERD. j Dag j. .. | 15

ROTTERD. ADVERTENTIEBL. | Zat 15 45

ROTTERDAMSCHE COURANT 65

VAAN VAN HET NOORDEN . Zat. 1—6 » 0.60 10 ...

VOORUIT » 1—6» 0.60 10 45

FEIJENOORDSCHE COURANT » 7^ 60

KRALINGSCHE COURANT. . > 1—6» 0.90 15 65

DELFSHAVENSCHE COUR

ROTTERD. BEURSCOURANT . W. en Zat 25 ...

ROTTERD. KERKBODE ...» » » 15 48

KERKBERICHT VOOR R. K. . Zat 10 45

WERELDKRONIEK » 30 46

WEEK »

ROTTERD. WEEKBLAD ... » 1—6» 1.00 15 62

Scheltema & Holkema's Advertentie Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten