Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE

aantal

en VERSCHIJNT.

regels en

NAAM VAN HET BLAD. _

Prijs.

Prijs per regel.

Kolombreedte.

UITHUIZEN. „ .

Cts. mM.

OMMELANDER COURANT. . W. en Zat 5 75

ADVERT.BL. v. HUNSINGOO. Zat. 1—5/0.30 5 ...

UTRECHT.

UTR. PROV. EN STED. DAGBL. Dag. 2 X 1—5*1.05 20 70

Zio verder bladz. log

UTRECHTSCHE COURANT. . Dag. 1—5» 0.50 10 55

CENTRUM » 1—5*1.25 25 55

Zie verder bladz. 110

UTRECHTSCH NIEUWSBLAD. Dag. I— 6 » 0.60 10 ...

NIEUWSf W. en Zat. 1— 5 » 0.55 10 55

NEDERL. NIEUWSBLAD ... » 1—6 » 0.60 10 ...

VECHTSTREEK f Dinsd. en Vr. 1—3 * 0.30 6 60

CONTROLEUR Zat. 1— 5 » 0.75 15 55

Zie verder bladz. 111

VLIEGEND BLAD Zat. I—5 » 0.50 10 ...

PREDIKBEURTENBLAD ... » 7\ 62

VALKENBURG.

VALKENB. N.-en ADVERT.BL. W. en Zat. 1—6 » 0.30 5 75

GEULDAL Zat. I—6*3.00 50 65

(Gedurende den zomer).

VEENDAM.

VEENDAMMER COURANT . . D. W. en Zat. 1—5 » 0.50 10 65

NIEUWE VEENDAMM. COUR.. » » » » 1—5*0.50 7 70

VEENDAMMER ADVERT.BL. . Zat. 1—5 » o 20 4 77

GRATIS ADVERTENTIEBLAD » 1—5 » 0.25 5 70

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten