Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS VAN UITGAVE Minimum

en VERSCHIJNT. aantal

NAAM VAN HET BLAD. Regels en

Prijs.

Prijs per regel.

Kolombreedte.

WIJK-MAASTRICHT.

Cts. mM.

LIMBURGSCH NIEUWSBLAD . M.,W.enZat 4

MAASGALM W. en Zat 5 ...

IJSELSTEIN.

WEEKBLAD V. IJSELSTEIN. . W. en Zat. 1 — 5./0.55 10 55 IJSELSTEINER + Dinsd. en Vr. 1—3*0.30 6 60

IJZENDIJKE.

ADVERT.BL. V. IJZENDIJKE . Vr. 1—4 >, 0.30 80

ZAANDAM.

DAGBLAD V. D. ZAANSTREEK Dag. 1—5 » 0.75 15 58

ZAANLANDSCHE COURANT . W. en Zat. 1—6 » 0.60 10 65

ZAANL. NIEUWS- en ADV.BL.. Dinsd. en Vr. 1 — 5 » 0.50 10 55

WEEKBLAD Vr. 10

ZALT-BOMMEL.

ZALT-BOMMELSCHE COUR. . W. en Zat. 1—6*0.50 "]\ 72 BOMMELSCH NIEUWSBLAD + » » » 1—3 » 0.25 5 50

ZANDVOORT.

ZANDVOORTSCHE COURANT

Juni en September W. en Zat. 1—6» 1.20 20 45

Juli en Augustus D., D. en Zat

Overige maanden Zat.

fccheltema & Holkema's Advertentie Bureau, Rok in 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

4

Sluiten