Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS VAN UITGAVE Minimum

en VERSCHIJNT. AANTAL

NAAM VAN HET BLAD. regels en

Prijs.

Prijs per regel.

Kolombreedte.

j—

Cts. mM.

Wereldkroniek, Rotterdam 30 46

Week, »

Sociaal Weekblad, Haarlem. . W. en Zat 15 47

Nederl. Spectator, 's Hage . . Zat. 15 60

Controleur, Utrecht .... » 1—5/0.75 '5 55

Zie verder bladz. 111

Huisvriend, Schiedam. ... » 1—5 » 1.50 30 65

Vragen v. d. Dag I X p. m. per pag.

Kath. Illustratie, 's Bosch. . adv. 2Xp.n1 3° 45

Kath. Soc. Weekbl., » . . Zat. 15 45

Huisgezin, » . .D., D. enZat. 1—6/0.80 10 45

Kath. Stuiversmag, 's Bosch . 1 X p. w. „k » 1.50 68

Belang en Recht, Amsterdam. ien en I5en 1 —6 » 0.90 15 50

Recht door Zee, Enschedé. . Zat. 4 75

Vrije Gedachte, Amsterdam . » 1 5 » 0.50 5 70

Vooruitgang, 'sHage. ... Vr. i2i 45

Ned. Werkman, Doetinchem . Zat. 15 60

Arm Friesland, Leeuwarden » 1—5*0.35 5

Friesch Weekblad, » » 1 —5 »0.50 10 70

Toekomst, Middelburg . . . » 5

Rotterdamsch Weekbl., R'dam » 1—6» 1.00 15 62

Hofstad, 'sHage > j—6» 1.20 20 55

Sljucht en Rjucht, Leeuwarden » iq

Humoristisch Album, R'dam . » 25

Holl. Illustratie, Utrecht

Geïll. Stuiversblad, Amsterdam Zat. 15 40

Ware Jacob, Rotterdam > 25

Bijbl. Geïll. Volksbl., » Dond. 7' 72

Scheltema & Holkema's Advertentie-Burtau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten