Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS VAN UITGAVE Minimum

en VERSCHIJNT. AANTAL

NAAM VAN HET BLAD. regels en

Prijs.

Prijs per ;

regel.

Kolom-

i breedte.

Cts. mM.

Vox Medicorum, Utrecht . . o/d. 14 d. 1—6/1.00 15 50

Maandbl.v.Ziekenverpl., A'dam I5en v. e.m. 1—6» 1.00 15 80

Nosokómos » 1 X p. m. 1—5 » 1.00 ■ 15

GODSDIENSTIGE BLADEN.

Protestanten.

Hervorming, Amsterdam. Vr. 1—4*0.90 20 65

Heraut, » Zond. 1—6 » 1.20 20 70

Zie verder bladz. 78

Predikantenblad, Amsterdam Zat. 15 45

Off. Kerklijst, » » j—6 » 1 20 20 50

Amst. Kerkbode, » Zond. 1—5 »0.50 10 50

Hollands Kerkblad, » t 5 » 0.60 10

Zondagsbode, » Vr. "]\ 65

Amst. Volksbode, > Zat. 7^ 55

Voorzorg, » 2 X p. m 10 55

Vrij en Vroom » 1 X p. w. 1—6» 1.00 15 ...

N. H. Kerkbode, » Vr. 1—5 » o 60 10 ...

Ger. Volksblad, » Zat. 1 — 5*0.50 10 ...

Wartburg, » Vr. 1—5*0.50 10 ...

Geld. Kerkbode, Arnhem 1 — 5 *0.25 5 ...

Zondagsbode, Dordrecht. . . W. en Zat. 1 —5 » 0.50 10 55

Ned Zendingsbode, Ermelo . 1 X p. w. 1 — 5 *0.50 10 60

Vriend v. Oud en Jong, 's Hage. Woensd. 1—4 » 0.40 10 50

Ger. Kerkbode, » 1 X p. w. 1—4 » 0.40 10 55

Timotheus, » 1 X p. w 15 45

Wachter, » Zat. 1 — 5*0.40 7i 65

's Grav. Kerkbode, » » 1 — 5 » 0.50 ; 10 52

!

Scheltema & Holkerra's Advertentie-Bureau, Rokin 74— 76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten