Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS VAV UITGAVE Minimun

en VERSCHIJNT. AANTAL

regels en

NAAM VAN HET BLAD.

Prijs.

Prijs per regel.

Kolombreedte.

Cts. mM.

Bode d. Heldring Gest.'sHage 15™ v. d. m. 1-10 ƒ1.00 10 55

Haagsche Zend.bode, » 1 X p. m. 1-10» 1.00 10 55

Réfuge, » Vr. 1—6» 1.00 15 65

Gron. Kerkbode, Groningen. Zat. 1 — 5 » 0.50 10 65

Predikbeurtenblad, Haarlem . Zat. 10 50

Predikbeurtenblad, Helder . . » 4 ...

Roeper, Heusden Dond. 10 ...

Zondagsbode, Ierseke. . . . Zat. j 1 — 5 *0.30 5 55

Bazuin, Kampen Vr. 1-10» 1.00 10 60

Kamp. Kerkbode, Kampen. . Zat. j 1—4*0.20 5 60

Patrimonium, Leeuwarden . . Vr. 1—6*0.75 10 62

Fr. Kerkbode, » . . » ; 1 — 5 *0.25 5 67

Ev. Zondagsblad » . . Zat. 10 75

Vrije Fries » . . » ii — 5 »0.25 5

Kerkel. Courant, Leiden . . Vrijd. j 1—6 » 1.50 25 90

Vriend v. Oud en Jong, Leiden. Woensd. 1—4*0.50 12^ 50

Ger. Kerk, > 1 X p. w. 1—5 *0.50 10 75

Predikbeurtenblad, » Zat. ii—5 >>0.25 5 47

Chr. Weekblad, » * ] 1—5 *0.25 5 55

Pniël, » » 1— 6*0.90 15 70

Ger. Weekbl. v. M., Maassluis » 1—5 *0.25 5 78

Geuzenbode, » Vr. 5 70

Predikbeurtenblad, Meppel . . Zat. 1—5 »0.25 5 70

Zuider Kerkbode, Middelburg. Vr. 1 — 5 » 0.30 6 75

N. Zondagsbode, » Zat. 5 72

Jongelingsbode, Nijkerk . . . Dond. 1-10» 1.00 10 55

Nijm. Kerkbode, Nijmegen . . Zat. 1—5 » 0.50 10 65

Het Oosten, » . . Woensd. 1-10» 1.00 10 68

Scheltema & Holkema's Advertentie Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten