Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE

en VERSCHIJNT. AANTAL

regels en

NAAM VAN HET BLAD.

Prijs.

Prijs per \ regel.

Kolom- |

breedte. !

Weekbl. N. Br. Chr. Boerenb., Cts. mM.

Helmond

Hippos, Groningen .... Zat. i—6/0.90 15 55

Paard, » .... Vr. 1—6 » 1.00 10 85

Onze Paarden, Aalsmeer . . Zat. 10 65

Avicultura, Assen Vr. 1—6*0.50 7 50

Pluimgraaf, Haarlem . . . . 1 X p. w. 1—5 »0.30 5 50

Gevleug. Vrienden, N. Niedorp Vr. 3 65

Maandblad v. Bijenteelt, Assen I5en v. d. m. 1—5*0.50 10 50

Ned. Wkbl.v. Zuivelb. ,Doetinch. Dinsd 15 70

Zuivelcourant, Bolsward . . . I5env. d. m. 15

LEDERINDUSTRIE, SCHOENMAKERS.

Ned. Lederind., Doetinchem Dinsd 15 72

Vakbl. v. Schoenm., » Dond. 15 55

Sint-Crispijn, Leeuwarden . . * 15 50

Schoenmaker, Druten

Org.Bondv.Schoenfabr.,Waalw. eind v.d. m. 12 60

LEGER EN VLOOT.

Militair Weekblad, 's Hage. . Dond. 25 45

Soldatenkrant, Breda .... » 1—6 » 0.60 10 ...

Ned. Krijgsman, Utrecht . .

Militaire Spectator, Haarlem .

MODE- EN DAMESBLADEN.

Gracieuse, Leiden 25 50

Scheltema & Holkema's Advertentie Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten