Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Nieuws van den Dag

Oplage ruim 38000 Exemplaren.

Verschijnt in nummers van 16-32 bladz. en komt dagelijks in alle plaatsen van Nederland.

Het Nieuws van den Dag is zoowel in Amsterdam als

in de provincie het meest verspreide en meest gelezen Dagblad.

Het Nieuws van den Dag geeft door zijn rijken inhoud,

door zijn vele en velerlei Advertentiën op elk gebied, door zijn Familieberichten, meer dan eenig ander dagblad een beeld van den tijd waarin wij leven en daarom is dit blad een trouwe dagelijksche gast van tienduizenden huisgezinnen, van sociëteiten, hotels, koffiehuizen, stationswachtkamers enz., maar daardoor ook de meest geschikte bemiddelaar tusschen den handel en het publiek, tusschen werkgever en sollicitant. *******

Advertentiën (niet inbegrip van bewijsnummer)

1 - 3 regels ƒ 0.95

Eiken regel meer 0.30

Ingezonden Mededeelingen per regel . ./o.óo

Sluiten