Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nieuwe Courant

Dagblad voor Nederland.

Hoofdredacteur: Mr. L. J. Plkmi' van Duivei.and. Administrateur: L. van Dam Pz.

Burcaux van Redactie en Administratie: LUTHERSCHE BURGWAL 23-25, 's Gravenhage.

Verschijnt dagelijks in ochtend- en avondeditie.

Abonnement voor geheel Nederland:

ƒ 2.50 per kwartaal;

Voor het Buitenland ƒ7-—1 België J 5-5°' Ned. Indien ƒ 7.—.

ADVERTENTIËN:

1—5 regels ƒ 1.30; elke regel meer 25 cents. Bij contract belangrijk lager. Ingezonden mededeelingen 1—5 regels ƒ2.55; elke regel 50 cents. Boekaankondigingen 10 cents per regel, 3/2 maal. Boekverkoopingen 15 cents per regel. Liefdadigheidsannonces en publieke vermakelijkheden speciaal tarief.

H.H. Adverteerders aanbevolen

als de meest doelmatige publiciteit.

8

Sluiten