Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIALE GELDERSCHE EN IÏIIMEEGSGHE

GODRiNT.

of nijuk-k'-ii per <i maxiilau. . fl.uo i l»e advartentiên moeien i»ag«.ub« vóór 12 uui ineu door hi l gnheele rijk. . . „ *. (o i »ijn intuinden. de prijt daarvan ia van 1 uit kul» nurniucm .... o.o.» i ó regrln l'o.ai, elke regel m«i l& om tv

gelden m> brieven franc» | grnote letten naar plaatsruinile

uitleven c a vu»mi & znos. mai\t. b. 12

Uitgevers: C. A. VIEWEG & ZOON,

Burenu: Markt 11, Njjmcgen,

IS

DE COURANT

tc NIJMEGEN e. o. en wordt

IN ELKEN KRING

gelezen.

Als Neutraal Nieuwsblad

KOMT ZIJ

dagelijks in elk gezin

en biedt daarom aan lleeren Adverteerders DE GROOTSTE WAARBORGEN

VOOR HET

sueees hunner publieiteit.

Ter voorkoming van abuizen gelieve men steeds duidelijk den

naam „Provinciale Geldersche en Njjmeegsche Courant" op

te geven.

Sluiten