Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soeiété des Bronzes.

Membre ic la Soeiété fraii!» Je Scülptiire fart. Kalverstraat 73, Amsterdam.

Steeds voorhanden eene uitgebreide collectie Bronzen Groepen, Beelden en Busten, Pendule-Garnituren in alle stijlen, Verlichtingsornamenten en Luxe-Artikelen.

| DE NIEUWE KOERIER, %

2 gt

^ Provinciale Limburgsche Courant, g}

<| OPLAGE RUIM 6000. |J

Verschijnt Dinsdags, Donderdags en Zaterdags.

M ~ |

«3 Is in de Noordelijke helft % van Limburg algemeen verspreid, gt

3 — p

^3 Prijs der Advertentiën 6 ets. per regel, i* der Reclames 12 ets. per regel. g

Sluiten