Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrechtsch Dagblad,

HONDERD ZEVENDE JAARGANG.

Uitgave der Naamlooze Vennootschap HET UTRECHTSCH PROVINCIAAL EN STEDELIJK DAGBLAD.

STOOMDRUKKERIJ V.H. L. E. BOSCH & ZOON,

UTRECHT, OUDEGRACHT T. Z. N°. 12.

Int. Telcthoonn. 190. Tei.egram-Adres : «Dagblad".

Kapitaal 425.000 Gulden (Volgestort).

Mr. L. VAN UIER,

Advocaat en Procureur, Directeur der Utrechtsche

Hypotheekbank.

Wethouder der gein. Utrecht.

Commissarissen :

Mr. A. A. PIT, Mr. W. DOLK,

Advocaat en Procureur. j Doctor i.d. Staatswetenschap.

Lid v d 2de Kamer der St.-Gen. der Prov. Staten van Z.-Holl. en v.d Gem.raad v.'sGravenh.

Wij geven U in ernstige overweging, met dit blad van den eersten rang, het eenige Dagblad in de provincie, DAT DAGELIJKS TWEEMAAL VERSCHIJNT een proef te nemen.

De regelprijs voor enkele plaatsing is:

Van 1 — 5 regels ƒ1.05 I Reclames van 1 — 5 regels ƒ2.50

elke regel meer » 0.20 | elke regel meer » 0.30

Zij, die zich verbinden, om binnen den tijd van één jaar een bepaald aantal regels ten behoeve van hun zaak te plaatsen, kunnen een abonnement sluiten, waarvan de voorwaarden op aanvrage gaarne worden toegezonden.

Tevens vestigen wij Uwe aandacht op de

WEEKBLADEN „HET NIEUWS",

eene serie van 18 plaatselijke Weekladen, elk met eigen plaatselijke berichten, algemeen over de gansche provincie Utrecht en omgeving verspreid.

Prijs der Advertentiën,

die in al de achttien Weekbladen, tegen ééne betaling, geplaatst worden: van 1 — 5 regels ƒ0.55; elke regel meer 10 Cents.

Prijs der Reclames:

van 1 — 5 regels ƒ 1.55; elke regel meer 20 Cents.

Zij, die zich verbinden, om binnen den tijd van één jaar een bepaald aantal regels advertentiën ten behoeve van hunne zaak te plaatsen, kunnen een abonnement nemen op zeer billijke voorwaarden.

Sluiten