Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuiuu iiuu i lunu muiui. uiuuuuj

:r

3

I Het Centrum.

BUÏ^EAUX: \t

AMSTERDAM, Singel 221—223.

► Te/ephoon No 155. J-JJ

UTRECHT, St Janskerkhof 21. Telephoon No. 64. ARNHEM, Rijnkade 8.

—^

—«V

k lllllllllll II tllllllllll lx

ABONNEMENTjS'PI{IJJ^ »z

unnr Hria mionHan ■ f

p »wv/i ui iv/ uiaaiiuvii ■

£ Amsterdam. . f 1.30 JT

—*> Overige Gemeenten, fr. p. post. „ 1.80 L~> Afzonderlijke Nummers 0.05

;:ir

Dit blad verschijnt alle werkdagen. <j£z

—iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii 2

ADYE^TENTIËN: ||=

Van één tot vijf regels .... ƒ 1.25 p-jj!> Zes en meer regels, per regel . „ 0.25

—r> —

»

~7i» Groote letters, vignetten enz.

worden berekend naar het getal —*l> regels dat zij beslaan. 1»—

—«r— j|=

Sluiten