Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer J. M. Hillesum, conservator der Bibliotheca Rosenthaliana aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, zich op hun verzoek met eene revisie van de overzetting uit het oorspronkelijke heeft willen belasten. Voor zijne groote welwillendheid en sommige belangrijke opmerkingen over het werk zij hem bij dezen hartelijk dank gebracht.

Eene afzonderlijke vermelding verdient het volgende:

In een oud Hebreeuwsch handschrift, waarvan alle jongere, ook de sedert 1896 in Cairo gevondene, kopieën zijn, heeft door een ongelukkig toeval midden in het boek eene verschuiving en verwisseling van bladen plaats gehad, ten gevolge waarvan eenige bladzijden tekst verkeerd volgen. Dezelfde fout komt voor in de Grieksche en andere oude vertalingen, de Latijnsche en Slavische uitgezonderd. In de nieuwe vertaling is de oorspronkelijke en behoorlijke volgorde hersteld. Er dient echter op gewezen, dat zij, die deze overzetting met het Hebreeuwsch origineel, met de Grieksche vertaling en andere overzettingen vergelijken , vooraf notitie moeten nemen van het verschil in volgorde, dat zich nu voordoet.

Na Hoofdstuk XXX: 24 namelijk begint in de bedoelde handschriften en oude vertalingen de verwarring. Hierop toch volgt dan in plaats van XXX : 25, gelijk het behoorde, XXXIII : 13b—XXXVI: 16a, en daarna eerst is XXX : 25—XXXVI : 16b afgeschreven. Dat is nu te recht gebracht.

Sluiten