Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

Waarschuwing tegen hoovaardy. — De ware vriend en de vriend in schijn. — Vermaning om de wijsheid te beoefenen. — De last der wijsheid voor den dwaas.

2. Val niet in de macht van uw hartstocht,

opdat hij niet als een stier uwe kracht afweide.

3. Uw loof zal hij verteren en uwe vrucht verderven,

4. en u achterlaten als een dorren boom.

5. Een zoete tong maakt veel vrienden,

en vriendelijke lippen verwerven vele groeten.

6. Met u bevriend zijn mogen velen,

maar uw vertrouwde zij één uit duizend.

7. Verwerft gij u een vriend, verwerf hem op de proef, en schenk hem niet te haastig uw vertrouwen;

8. want menig vriend is als de tijd,

hij houdt geen stand ten dage van den nood.

9. Menig vriend verandert in een vijand,

en maakt den voor u smadelijken strijd bekend.

10. Menig vriend is dischgenoot,

maar niet te vinden op den dag des kwaads.

2

Sluiten