Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX : 21—31.

21. Menigeen wordt door gebrek verhinderd te zondigen, en als hij dan rust, zal hij niet worden gekweld;

22. menigeen verderft zichzelf uit schaamtegevoel,

en brengt zich omdat hij huichelt ten val;

23. menigeen doet uit schaamte belofte aan een vriend, en maakt hem zonder reden tot een vijand.

24. Een leelijke vlek in den mensch is de leugen,

in den mond der onopgevoeden zal hij steeds worden gevonden.

25. Verkieselijk is een dief, boven die gewoon is te liegen, maar beiden zullen den ondergang beërven;

26. het gedrag van een leugenachtig mensch is oneer, en zijne schande blijft steeds hem ter zijde.

27. Wie wijs is, helpt zich zelf vooruit door zijne woorden, en een verstandig man zal den voornamen welgevallig zijn;

28. wie het land bearbeidt, zal zijnen oogst vermeerderen, en wie den voornamen behaagt, diens ongerechtigheid wordt verzoend;

29. geschenken en gaven verblinden de oogen,

en als een muilkorf om den mond, wenden zij berisping af.

3°- Verborgen wijsheid en een onzichtbare schat, wat nuttigheid ligt er in beide?

31. Beter een mensch, die zijne dwaasheid verbergt,

dan een mensch die zijne wijsheid verbergt.

Sluiten