Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KXI : 9—18.

9. Eene vergadering van boozen is gelijk een hoop vlas, en hun einde is de vlam van het vuur.

10. De weg der zondaren is vrij gemaakt van steenen,

maar aan het einde ervan ligt de groeve van het doodenrijk.

11. Wie de wet bewaart, voert heerschappij over zijn drift, en de voleinding van 's Heeren vreeze is wijsheid.

12. Wie niet schrander is, zal niet welopgevoed worden, maar er is eene schranderheid, die bitterheid vermeerdert.

13. De kennis van den wijze wast gelijk een stroom, en zijn raad is als eene bron des levens;

14- het binnenste des dwazen is als een verbrijzeld vat, en geenerlei kennis kan het vasthouden.

15. Als een verstandig man een wijs woord hoort,

dan zal hij het prijzen en er aan toevoegen;

hoort de lichtzinnige het, dan mishaagt het hem,

en hij werpt het achter zijn rug;

16. het verhaal van een dwaas is als een last op den weg, maar op de lippen des verstandigen vindt men bevallige rede;

17. de mond des verstandigen wordt in de vergadering gezocht.

en diens woorden overlegt men in zijn hart.

18. Gelijk een gevangenis, is de wijsheid voor den dwaas, en de kennis van den onverstandige uit zich in onverstaanbare taal;

Sluiten