Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XLVI.

Jozna. — Kaleb. — De richters. — Sarauel. — Zijne aankondiging van Sauls dood.

1. Een krijgsheld was Jo/.ua. de zoon van Nun,

en de dienaar van Mozes in het profetenambt, die geschapen was om te zijn als zijn naam,

een groote hulp voor zijne uitverkorenen,

om wraak te oefenen op den vijand,

en om aan Israël zijn erfdeel te geven.

2. Hoe heerlijk was hij. als hij de hand uitstrekte,

als hij de speer slingerde tegen de stad.

3. Wie hield voor hem stand?

Want de oorlogen des Heeren voerde hij!

4. Stond niet door hem de zon stil?

Eén dag werd tot twee dagen.

5. Want hij riep den allerhoogsten God aan,

als zijne vijanden hem rondom in het nauw brachten. En de allerhoogste God antwoordde hem, met hagelsteenen en stukken ijs.

6. Hij wierp ze op het vijandig volk,

en in de laagte verdelgde hij Kanaan,

opdat het geheele gevloekte volk zou weten,

dat de Heer het oog op hun strijd gevestigd hield, en dan ook, omdat hij den Heer volkomen aanhing,

Sluiten