Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tooneelfonds „De ffloordstar".

Heeren Rederijkers!

In I bijzonder vestigt de Uitgever dezes uwe aandacht op de uitgebreide keuze zijne, Tooneeluitgaven; meer dan 190 verschillende drama's, tooneel-, klucht- en blijspelen behooren tot mijn fonds en worden de verlangde nommers opengesneden op zicht geleverd.

Bij aanvraag van I tot I 5 ex. op zicht moet I 5 ets. porto worden bijgevoegd, tot 30 ex. 20 ets. en boven 30 ex. 25 ets.

Mede een 60 tal bundels voordrachten en pantomimes, welke echter alleen voor rekening worden geleverd. Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar.

HF* Voorts is door mij aangekocht het fonds van den welbekenden bruilofstd.chter Hu.zer, bestaande uit meer dan '0 verschillende soorten liederen ten dienste van alle voorkomende bruiloften, hiervan modelboek ter inzage. Aanbevelend,

NU uitgave ^ J. BAKKER,

F. MULDER

Ged. Zuiderdiep 47 Uitgever.

GRONINGEN i

Sluiten